Social Icons

Small

 

Medium

 

Large

[typo_social href="#" style="typo_rss" target="_blank"][/typo_social]
[typo_social href="#" style="typo_rss" type="typo_circle" target="_blank"][/typo_social]
[typo_social href="#" style="typo_rss" type="typo_circle typo_social_medium" target="_blank"][/typo_social]
STYLES: typo_facebook, typo_twitter, typo_linkdin, typo_pinterest, typo_youtube, typo_flickr, typo_dribbble, typo_tumblr, typo_instagram, typo_android, typo_apple, typo_bitbucket, typo_css3, typo_dropbox, typo_foursquare, typo_github, typo_html5, typo_linux, typo_skype, typo_stackexchange, typo_trello, typo_windows, typo_rss, typo_digg, typo_codepen, typo_behance, typo_stumbleupon, typo_wordpress, typo_drupal, typo_google_plus, typo_jsfiddle, typo_delicious, typo_yelp, typo_soundcloud, typo_spotify, typo_deviantart, typo_lastfm
TYPES: typo_circle, typo_social_medium, typo_social_large

Leave a Comment

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>